Срок за регистрация - 10 април 2024г.

до 10 март 2024г. – може да ползвате отстъпка от 5лв. на участник

Майсторски клас на Нели Андреева